Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoby niepełnoletnie – wymagana zgoda opiekuna prawnego na piśmie.
 3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 6. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 7. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 8. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż cztery dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 4 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
 9. Studio może wysyłać powiadomienia SMS przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.  Wówczas ewentualne poprawki są płatne i ustalane z Klientem. Koszt minimalny od 200zł.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała oraz miejsca narażone na szeroko pojęty proces przecieranie się. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb. Ponowne wbijanie tuszu, o ile zajdzie taka potrzeba jest płatne i ustalane z Klientem. Koszt nie mniejszy niż 150zł.
 12. Jeżeli Klient umówił się na wykonanie tatuażu na jedną sesję i nie dał rady go zrobić, wówczas ustalana jest druga sesja i jej koszt.
 13. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi, które rekomenduje i poleca.
 14. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
 15. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny. Wówczas zadatek jest wypłacony Klientowi w całości jaki wpłacił.